Sunday, 15 October 2017

இல்லுமினாட்டி--ILLUMINATIஇல்லுமினாட்டி (லத்தின் வார்த்தையான இல்லுமினட்டஸ் இன் பன்மை, "தெளிவூட்டுதல்" என்று பொருள்) என்பது வரலாறு சார்ந்த உண்மையான மற்றும் கற்பனையான குழுக்களை குறிப்பிடும் பெயர் ஆகும். வரலாற்று ரீதியாக இது, பவரிய இல்லுமினாட்டி குழுவை குறிக்க பயன்படுகிறது. இது மே 1, 1776 அன்று கண்டறியப்பட்ட தெளிவடைந்த-கால இரகசிய சமூகம் ஆகும். தற்போது இது வெளிப்படையாகக் கலகம் செய்யக்கூடிய அமைப்பைக் குறிப்பிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நிழலான "ஆற்றலாக அதிகாரவர்க்கத்துக்கு பின்னால்" செயல்படக்கூடியது. இது குற்றஞ்சாட்டும் வகையில் உலக விசயங்களை நடப்பு அரசாங்கம் மற்றும் கார்ப்பரேசன்கள் மூலமாக கட்டுப்படுத்துதலைக் குறிப்பிடுகிறது. பொதுவாக பவரிய இல்லுமினாட்டியின் நவீன அவதாரம் அல்லது தொடர்ச்சியாக இது இருக்கிறது. இந்தச் சூழமைவில் இல்லுமினாட்டி பொதுவாக புதிய உலக வரிசையைக் (NWO) குறிப்பதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல சதித்திட்ட தத்துவ அறிஞர்கள் அது போன்ற புதிய உலக வரிசையை நிறுவுவதற்கு தலைமை வகிக்கும் நிகழ்வுகளின் பின்னணியாக இருக்கும் கூர்ந்த மதியாக இல்லுமினாட்டி இருப்பதாக நம்புகிறார்கள்.

வரலாறு
இந்த இயக்கம் இங்கோல்ஸ்டாட் இல் (மேல் பவரியா) மே 1, 1776 அன்று ஜீசிச-போதகர் ஆடம் வெய்ஷாப்ட் (இ. 1830) மூலமாக நிறுவப்பட்டது.

அவர் இங்கோல்ஸ்டாட் பல்கலைக்கழகத்தில் கிறித்துவச் சமயச் சட்டத்தின் முதல் பணித்துறை சாராத பேராசிரியர் ஆவார்.

இந்த இயக்கம் தெளிவூட்டுதலின் துணை விளைவாக கட்டின்றி யோசிப்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

சேத் பேசன் போன்ற அந்த நேரத்திய எழுத்தாளர்கள் இந்த இயக்கம் ஐரோப்பிய மாநிலங்களின் அரசாங்கங்களை ஊடுருவுதல் மற்றும் முந்துதல் ஆகியவற்றுக்கான சதித்திட்டத்துக்கு பிரதிநிதியாக இருந்ததாக நம்பினர்.

அகஸ்டின் பார்ருவல் மற்றும் ஜான் ரோபிசன் போன்ற சில எழுத்தாளர்கள் பிரஞ்சுப் புரட்சியின் பின்னணியில் இல்லுமினாட்டி இருந்ததாகவும் கூட வலியுறுத்துகின்றனர். 1801 ஆம் ஆண்டில் ஜீன்-ஜோசப் மவுனியர் அவரது ஆன் த இன்ஃப்லூயன்ஸ் ஆட்ரிப்யூட்டட் டு பிலாசஃபர்ஸ், ஃப்ரீ-மேசன்ஸ், அண்ட் டு த இல்லுமினாட்டி ஆன் த ரெவல்யூசன் ஆஃப் ஃபிரான்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் இதுபற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்தக் குழுவின் ஆதரவாளர்கள் "இல்லுமினாட்டி" என்ற பெயர் கொடுத்திருந்தனர். எனினும் அவர்கள் தங்களை "பெர்ஃபக்டபிலிஸ்டுகள் " என அழைத்தனர். இந்தக் குழு இல்லுமினாட்டி வரிசை மற்றும் பவரிய இல்லுமினாட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த இயக்கம் தனக்குள் Illuminism ஆக (பின்னர் illuminism) குறிப்பிடுகிறது. 1777 ஆம் ஆண்டில் கார்ல் தியோடர் பவரியாவை ஆண்டு வந்தார். இவர் தெளிவூட்டு சர்வாதிகார ஆதரவாளராக இருந்தார். மேலும் 1784 ஆம் ஆண்டில் அவரது அரசு இல்லுமினாட்டி உள்ளிட்ட அனைத்து இரகசிய சமூகங்களையும் தடை செய்தது.
அந்த காலத்தில் இல்லுமினாட்டி சட்டப்பூர்வமாக இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது பல செல்வாக்குள்ள அறிஞர்கள் மற்றும் முற்போக்கான அரசியல்வாதிகள் தங்களை அதன் உறுப்பினர்களாக அறிவித்தனர். அதில் ப்ரூன்ஸ்விக் ஃபெர்டினண்ட் மற்றும் தூதுவர் சேவியர் வோன் ஜ்வாக் ஆகியோரும் உண்டு. இதில் சேவியர் அந்த செயல்பாட்டில் இரண்டாம் நிலையில் இருந்தார். மேலும் இவரது இல்லத்தில் சோதனையிடப்பட்ட போது அந்தக் குழுவின் பெரும்பாலான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

இல்லுமினாட்டியின் உறுப்பினர்கள் அவர்களின் மேல்நிலையில் உள்ளோர்களுக்கு பற்றுறுதியுடன் பணிந்து நடப்பர். மேலும் அவை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. ஒவ்வொரு பிரிவும் பல்வேறு பட்டத்துடன் கூடியவை. இந்த அமைப்பு ஐரோப்பிய கண்டத்தின் பல நாடுகளில் அதன் கிளைகளைக் கொண்டிருந்தது. இது பத்தாண்டுகளில் ஏறத்தாழ 2,000 உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்ததாக வதந்தி நிலவியது.

இந்த அமைப்பு ஹோஹன் வோல்ஃப்கங் வோன் கோதே மற்றும் ஜோஹன் கோட்ஃபிரெய்ட் ஹெர்டர் போன்ற இலக்கியம் சார்ந்த நபர்களிடமும் அதன் ஈர்ப்பைக் கொண்டிருந்தது. மேலும் கோதா மற்றும் வெய்மர் ஆகியவற்றை ஆண்டு வந்த கோமகன்களிடம் கூட ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. வெய்ஷாப்ட் அவரது குழுவை ஃப்ரீமேசனரியில் சில பரிமாணங்களுக்கு முன்மாதிரியாக்கியிருந்தார். மேலும் பல இல்லுமினாட்டி அதிகாரங்கள் ஏற்கனவே இருந்த மேசனிக் விடுதிகளில் இருந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்தது. உட்புற முறிவு மற்றும் மரபுத் தொடர்ச்சி மீதான பீதி அதன் வீழ்ச்சிக்கு வித்திட்டது. இது 1785 ஆம் ஆண்டில் பவரிய அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மதச்சார்பற்ற சட்டம் மூலமாக ஏற்பட்டது.

நவீன இல்லுமினாட்டி

ஈரோடு. வெங்கட்ட இராமசாமி நாயக்கர், தமிழக திராவிடகட்சிகள் ,
மார்க் டைஸ், டேவிட் இக்கி, ரியான் பர்கே, ஜூரி லினா மற்றும் மோர்கன் கிரைகர் போன்ற எழுத்தாளர்கள் தற்போதும் பவரிய இல்லுமினாட்டி நீடித்திருப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக வாதிடுகின்றனர். பெரும்பாலான இதன் கோட்பாடுகள், உலக நிகழ்வுகள் இல்லுமினாட்டி என்று தங்களுக்குள் அழைத்துக்கொண்ட இரகசிய சமூகத்தின் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் கையாளப்படுகின்றன என முன்மொழிந்தன. சதித்திட்டத் தத்துவ அறிஞர்கள், விண்ஸ்டன் சர்ச்சில், புஷ் குடும்பம்,பராக் ஒபாமா,ரோத்ஸில்ட் குடும்பம், டேவிட் ரோக்கெஃபெல்லர் மற்றும் பிக்னியூ ப்ரெசின்ஸ்கி உள்ளிட்ட பல குறிப்பிடத்தக்க மக்கள் இல்லுமினாட்டியின் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் அல்லது இருக்கின்றனர் என வாதிடுகின்றனர்.

நிழலான மற்றும் இரகசிய அமைப்புக்களுக்குக் கூடுதலாக பல்வேறு நவீன உடன்பிறந்த குழுக்கள் பவரியன் இல்லுமினாட்டியின் "வாரிசுகளாக" உரிமை கோருகின்றன. மேலும் அவர்களாகவே உரிமைகள் எடுத்துக்கொண்டு வெளிப்படையாக "இல்லுமினாட்டி" என்ற பெயரைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதுபோன்ற பல குழுக்கள் "இல்லுமினாட்டி வரிசையில்"

சில மாறுபாடுகளுடன் அவர்களுடைய அமைப்பின் பெயரில் நேரடியாகப் பெயரைப் பயன்படுத்தித் தங்களை அழைத்துக் கொள்கின்றனர். அதே சமயம் ஆர்டோ டெம்ப்லி ஓரியண்டிஸ் போன்ற மற்றவர்கள் அவர்களது அமைப்புடன் துவக்கத்தின் தரமாகப் பெயரைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

பிரபல கலாச்சாரத்தில்

இல்லுமினாட்டி பிரபல கலாச்சாரத்தில் அடிக்கடி நிகழ்கிற கருப்பொருளாக இருக்கிறது. சில அமைப்புகளுக்கு ஆதாரமாக இது பல வடிவங்களில் பல புனையப் பணிகளில் தோன்றுகிறது. அச்சுக்களில்,
திரைப்படங்களில், தொலைக்காட்சியில், வீடியோ விளையாட்டுக்களில்,காமிக் புத்தக வரிசைகளில், அத்துடன் வர்த்தக அட்டைகள் மற்றும் பாத்திரம் பங்குபெறும் விளையாட்டுக்கள் ஆகியவற்றில் இது கருப்பொருளாக இருந்திருக்கிறது.

No comments:

Post a Comment