Tuesday, 22 August 2017

நல்வினை, தீவினை

மனிதர்களின் மனம், வாக்கு, செயல் ஆகியவற்றினால் நல்வினை, தீவினை ஏற்படுகின்றது.
நல்வினை பயன் புண்ணியமும், தீவினை பயன் பாபமும் ஏற்படுகின்றது.நல்வினை, தீவினை இரண்டுமே ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்க்கு தடையே என்பது சித்தாந்தம்.
ஆனால், எந்த சித்தாந்த கொள்கையிலும் அடைபடாத, ஒரு சராசரி மனிதன் நற்செயல்களால் புண்ணியத்தையும், துர் செயல்களால் பாபத்தையும் பெறுகின்றான்.
அதிகபாபம் செய்த ஒரு மனிதன், ஒரு காலகட்டத்தில், தாம் செய்த பாபங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டா என்று ஏங்குகிறான்.
அந்நிலையில் சமயவாதிகள், அறியாமற் செய்த பாபத்திற்க்கு கழுவாய் உண்டு.ஆனால் அறிந்து செய்த பாபத்திற்க்கு கழுவாய் அதாவது மன்னிப்பே கிடையாது என்கின்றார்கள்.
உலக யதார்த்தத்தில், இந்நிலையில் அதிக பாபம் செய்த ஒரு சராசரி மனிதன், கையறு நிலையில் மனம் வெதும்புகின்றான்.
அறிந்தே செய்த பாபத்திற்க்கு மன்னிப்பே இல்லையா என்றால்,
எனக்கென்னவோ, எத்தகைய பாபம் ஒருவன் செய்திருந்தாலும் அவன் பாபத்தின் கழுவாய் அவன் கண்ணீரில் உள்ளது என்று தோன்றுகின்றது.
இறைவனிடம் சரணாகதி அடைந்து, தான் என்ற நிலை அழிந்து, உள்ளம் உருகி அழுதால், இறைவன் மன்னிப்பான் என்றே தோன்றுகின்றது.
"யானே பொய் என்நெஞ்சும் பொய் :என் அன்பும் பொய், ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே "
என்ற ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகரின் வாக்கின் பொருள் மன்னிப்பு உண்டு என்பது தானே?
"கொல்வா ரேனுங் குணம்பல நன்மைகள்
இல்லா ரேனும் இயம்புவ ராயிடின்
எல்லாத் தீங்கையும் நீங்குவ ரென்பதால்
நல்லார் நாமம் நமச்சிவாயே "
என்ற ஸ்ரீ சம்பந்த பெருமான் வாக்கும் மன்னிப்பு உண்டு என்று கூறுவதாகவே தோன்றுகின்றது.
எனவே ,அறியாமற் செய்த பாபத்திற்க்கு மனம் உண்மையாக வருந்தியதும் உடன் மன்னிக்கப்படும்.
அறிந்தே செய்த பாபத்திற்க்கு பல்காலம் உளம் உருகி இறைவன் நாமத்தை நினைந்து, கண்ணிர் மல்க. வருந்தினால், மன்னிக்கப்படும்.
ஏழையின் அழுகுரல் இறைவனை சென்று அடையும் என்பதில் மாற்று இல்லை.
(இங்கு ஏழை என்பது செல்வதை மையமாக கொண்டது அல்ல.)
"சைவத்தமிழன்அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் ஈசன் ஒருவனுக்கே. "
"•மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்•"
அன்பே சிவம் .
அருள்செல்வன்.
சிவ சிவ ஓம் நமசிவாய

இவ் இழிவு வாழ்வுக்கு காரணம் ௭ன்ன ?


இவ் இழிவு வாழ்வுக்கு காரணம் ௭ன்ன ?


                                                          சிவ சிவ ஓம் நமசிவாய 

மிக உயர்ந்த வாழ்வியல்கட்டமை கொண்ட தமிழ் சமூகம் கடந்த 100 ஆண்டுகலாக நாடுஅற்று , நாதிஅற்று கேட்பாறின்றி,  அலைந்துதிாிகின்றது. 

இவ் இழிவு வாழ்வுக்கு காரணம் ௭ன்ன ?
•பகுத்தறிவு பேசும் வாழாவெட்டி கும்பலால்  இவ் இழிவு வாழ்வு .
பகுத்தறிவு பேசும் திருட்டுதிராவிடகும்பலால் இவ் இழிவு வாழ்வு .
•கிறிஸ்தவ அமைப்புகலால் இவ் இழிவு வாழ்வு.
•கற்பனாவாதசோசலிச கும்பலால் இவ் இழிவு வாழ்வு.
சைவதமிழனின் வாழ்வியல் நெறி இழிவுபடுத்தப்படுவதால் தீமைகளையும்,பாவங்களையும் வருங்கால தமிழா் சமுதாயத்தை செய்யதூண்டுகின்றது. இதணால் வருங்கால தமிழா் சமுதாயத்தைஅழிபாதைக்கு வழிநடாத்துகின்றது மேற்கூறிய கும்பல்கள் இதனால் தமிழா்வாழ்வியல் சீரழிகின்றது. இது தமிழா் அழிவிற்கேவழிவகுக்கும் .
.
ஏமாற்றுதல் அதிகாிப்பு ,அபகரிப்புசெய்தல் அதிகாிப்பு ,
ஆள் கடத்தல் அதிகாிப்பு ,வன்முறை அதிகாிப்பு, வஞ்சகம் செய்தல் அதிகாிப்பு , அநியாயம்செய்தல் அதிகாிப்பு அக்கிரமம்,பொய்,திருட்டுசெய்தல் அதிகாிப்பு ,
சூது செய்தல் அதிகாிப்பு , இரண்டகம்செய்தல் அதிகாிப்பு , நம்பிக்கைக்கேடு செய்தல் அதிகாிப்பு , மோசடி செய்தல் அதிகாிப்பு ,சூழ்ச்சி செய்தல் அதிகாிப்பு.
சைவம் மதம் அல்ல சைவத்தமிழனின்வாழ்வியல் நெறி ---
•ஒழுக்க நெறி • மருத்துவம்
• வானசாஸ்திரம் • அறிவியல் • ஆச்சாரகோவை ..
• உளவியல் • ஆன்மீகம் • யோகமவாழ்வியல்.
•சைவகலை ,சைவகலாச்சாரம் ,சைவபண்பாடு. 
• அன்பே வாழ்வியல் தவமாக வாழ்ந்தவன் சைவதமிழன்.
தமிழ் சைவர்கள்  அனைவரும்  சிவகுலமே இங்கு சாதியம் இல்லை.
"அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்  
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே " 
•முடிந்த முடிவாணா உயர்ந்த வாழ்வியல் நீதியான சமத்துவமாணா மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் என்ற வாழ்வியல் கோட்பாட்டையும்.இப்படியான வளர்ச்சி கண்ட நிலையில்திருக்குறள்,நீதி நூல்கள் மூலமாக மிக உயர்ந்த
எண்ணங்களைபிரதிபலிக்கும். சைவத்தமிழனின் வாழ்வியல்கட்டமைப்பு.

•சைவத்தமிழனின் தொண்மை எண்பது நல்ல பாரம்பரியம் அதணால் தான் சகாவரம் பெற்று நிளைத்து நிற்கும் திறன் போன்றபண்புகளையும்,கொண்டு காலவெள்ளத்தாலும் , பகுத்தறிவு பேசும் வாழாவெட்டி மனிதா்கள் ,/ திருட்டுதிராவிடகும்பலால் , கிறிஸ்தவ அமைப்புகலால் ,கற்பனாவாதசோசலிச கும்பல் போன்றவா்களின் தாக்குதலாலும், அழியாது.என்றும் இளமை துடிப்போடு சைவதமிழன் இயங்குகின்றான் என்றால் மிகையாகாது .
•பகுத்தறிவு என்னும் தமிழ் சொல்லை இந்தியாவில் தமிழ்மொழியை காட்டு முராண்டி மொழி என சொன்ன நாத்தீக திராவிடம் பாவித்தால் அது திராவிடத்துக்கு சொந்தமானபகுத்தறிவு .
•பகுத்தறிவு என்னும் தமிழ் சொல்லைஅப்பாவா அம்மாவ என அறிவது கூட குழந்தையின் பகுதறிவு அது சைவத்தமிழனின் பகுத்தறிவு .
 நாத்திகம் விட்டில் பூச்சிகளாக  கும்பலில் பிறந்து, 
 நாத்திகம் விட்டில் பூச்சிகளாக  கும்பலுடன் வளா்ந்து,  
நாத்திக கூட்டம்விட்டில் பூச்சிகளாக கும்பலுடன்அழியும்.
 அதில் தூண்டி அமிழ்த்திய அசுர சக்திகளும் காரணம்.  
"தமிழர் மீண்டும் வாழ்வில் வளம் பெற,
நம் முன்னோர்கள் நமக்கு அளித்த
மனிதனைத் தெய்வமாக மாற்றும்
சிறப்புடைய சங்க இலக்கியங்களைக்
கற்போம்; வாழ்வில் வளம் சேர்ப்போம்" 

"சைவத்தமிழன்அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் ஈசன் ஒருவனுக்கே. "
"•மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்•"
அன்பே சிவம் .
அருள்செல்வன்.
சிவ சிவ ஓம் நமசிவாய

Saturday, 12 August 2017

பெயரிட்டதும் வெள்ளைக்காரன்

வெறும் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் வெள்ளைக்காரன் ஒருங்கிணைந்த மாநிலங்களை ஆட்சி செய்து அதை இந்தியா என்று பெயரிட்டதும் ,இந்து என்று பெயரிட்டதும் வெள்ளைக்காரன்.

தமிழர் நிலத்திணைகள் ஐந்து வகை நிலம் அதில் இந்து என்று ஒன்றும் இல்லை.

Tuesday, 8 August 2017

திருட்டு திராவிடத்தால் சைவ ஆலயங்கள் சிதைக்கப்பட்டன.

 ஐ.நா சபையின் யுனஸ்கோ இடைக்கால அறிக்கை .

திருட்டு திராவிடத்தால்  சைவ ஆலயங்கள்  அழிக்கப்பட்டுள்ளதும், பல சிற்பங்கள் திருடப்பட்டுள்ளதும் இப்பொழுது ஐ.நா சபையின் யுனஸ்கோ இடைக்கால அறிக்கை மூலம்  தெரியவந்துள்ளது.


ஐ.நா சபையின் யுனஸ்கோ அமைப்பானது தமிழகத்தில் உள்ள பாரம்பரியமான ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான கோயில்கள் ஆய்வு செய்து இடைக்கால அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐ.நா சபையின் யுனஸ்கோ அமைப்பானது தமிழகத்தில் உள்ள பாரம்பரியமான ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான கோயில்கள் ஆய்வு செய்து நேற்று உலகளவில் அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் ஒரு இடைக்கால அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில் சோழர்கள் கால கோயில்களான, தஞ்சாவூர், கங்கைகொண்ட சோழபுரம், கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள கோயில்கள், மதுரை மீனாட்சி கோயில் போன்ற. கோயில்களை ஆய்வு செய்ததில் பல சீர்கேடுகளும், முறைகேடுகளும் அம்பலமாகியுள்ளன.
புனரமைப்பு என்ற பெயரில் பல கோயில்களின் அறிய சிற்பங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதும், பல சிற்பங்கள் திருடப்பட்டுள்ளதும் இப்பொழுது தெரியவந்துள்ளது.முக்கியமாக கும்பகோணம் அருகே உள்ள மானம்பாடி கோயில் சிதைக்கப்பட்டு, அறிய சிற்பங்கள் திறந்த வெளியில் பாதுகாப்பற்று உள்ளன.
தமிழக அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 38000 கோயில்களும்.இக்கோயிலுக்கு சொந்தமான 4லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன.
.பொதுவாக கோயில்கள் மூன்று வகை.
1)மிகப்பெரிய நகரக்கோயில்கள்.
2) டவுன் கோயில்கள்.
3)கிராமக் கோயில்கள்.
இதில் உள்ள மூன்று வகை கோயில்களின் நிலங்களை மொத்தமாக கொள்ளை அடிப்பதே, கடந்த ஐம்பது ஆண்டு திராவிட நாத்திக அரசுகளின் கொள்கையாக இருந்துவந்துள்ளது.
முக்கியமாக தெய்வத்தின் மீது இருந்த நம்பிக்கை, பாவ புண்ணியங்களுக்கு பயந்த தன்மையை, கடந்த ஐம்பது ஆண்டு திருட்டு திராவிட அரசுகளும், நாத்திக வாதிகமும் மக்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் அறத்தன்மையை சீர்குலைத்து, நம் முன்னோர்கள் உணர்த்திய "சிவன் சொத்து குலநாசம் " என்ற உணர்வை, தர்மத்தை சிதைத்து சீரழித்தனர்.
இதனால் பொதுவாகவே கோயில் சொத்துக்களை சுரண்டுகின்றோம் என்ற குற்ற உணர்வு மக்களிடமும், இதே காலகட்டத்தில் படித்து அறநிலையதுறை அதிகாரிகளாக வந்த இளைஞர்களுக்கும் அறம் சார்ந்த உணர்வும், கோயில் சொத்தை கொள்ளையடிக்கின்றோம் என்ற பயமும் அறவே இல்லாமல் போய்விட்டது.
திராவிட நாத்தீக பிரசாரத்தால் அறம் சார்ந்த பயமற்ற தன்மை இல்லாதுபோனதால், இக்காலகட்டத்தில் ஆட்சி புரிந்த திராவிட கட்சிகளின் அமைச்சர்கள் முதற்க்கொண்டு, மாவட்டம், ஒன்றியம், வட்டம், வார்டு கவுன்சிலர், கிராம செயலாளர் என்று அனைவரும் கோயில் சொத்துக்களை கொள்ளை அடிப்பதிலும், கோயில் நிலங்களை தங்கள் நிலமாய் அனுபவிப்பதிலும் குழுவாக செயல்பட்டனர்.
இந்த வகையில் மேற்க்கண்ட மூன்று வகை கோயில்களின் நிலங்களும் சுயநலமாக அரசியல்வாதிகளாலும், அவர்கள் சார்புடையவர்களாலும்,கிராம சாதி தலைவர்களாலும், அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்போடு அனுபவிக்கப்பட்டுவருகின்றன.இந்த நிலங்கள் வருமானம் கோயில்களுக்கு ஒரு பைசா வருவதில்லை.
மேலே கூறப்பட்ட மிகப்பெரிய நகரக்கோயில்கள், டவுன் கோயில்கள் புனரமைப்பு என்ற பெயரில் சீரழிக்கப்படுகின்றன என்றால், மூன்றாவதாக உள்ள கிராமக்கோயில் வலிந்து பாழைடைய வைக்கப்படுகின்றன.
கிராமங்களில் கோயில் விவாசாய நிலங்களை கொள்ளை அடிப்பது ஒருபக்கம் என்றால், 80,90களில் நமது கோயில் சிற்பங்கள், உலோக திருமேனிகள் வெளிநாடுகளில் அதிக அளவிற்க்கு விற்பனை ஆவதை அறிந்த திருட்டு கும்பல்கள், கிராம திருட்டு திராவிட அரசியல்வாதிகளோடும், சாதியவாதிகளோடும் கூட்டு சேர்ந்து கிராமக்கோயில்களை குறிவைத்தனர்.
கோயில் சிற்பங்களை, வேலைப்பாடுடன் கொண்ட தூண்களை, அழகிய கலை பொருட்களை கொள்ளை அடிக்கவேண்டும் என்றால், கோயில் பாழடையவேண்டும், பக்தர்கள் நடமாட்டம் குறையவேண்டும்.
அத்தகைய சூழ்நிலை ஏற்ப்படவேண்டும் என்றால், கோயில் சார்ந்த குடிகளை கிராமத்தை விட்டு விரட்டவேண்டும்.கோயில் சார்ந்த குடிகளாகிய குருக்கள், ஓதுவார்கள், பூக்கட்டி மேளம் வாசிப்பவர்கள் ஆகிய இவர்களுக்கும் கோயில்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை அறுத்தெரியவேண்டும்.அவ்வாறு செய்தால் கோயில் பராமரிப்பின்றி இருக்க கோயில் சிற்பங்களை கொள்ளை அடிக்க வசதியாக இருக்கும்.
இந்த வகையில் சில அரசியல்வாதிகள், சில அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் துணையோடு கொள்ளகும்பல் கோயில் சிற்பங்களை கொள்ளையடித்தனர்.இதில் உள்ளூர் பெரிய மனிதர்களுக்கு பெரிய வசதி என்னவென்றால் எந்தவித கேள்வியுமின்றி கோயில் நிலங்களை அனுபவிக்கலாம் என்பதால் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ இந்த கொள்ளை கும்பலுக்கு மறைமுக உதவிபுரிகினறனர்.
இந்த வகையில் கோயில் சார்ந்த குடிகளில் முதன்மையான கோயில் குருக்கள் கிராமத்தில் ஒரு குடியாக இருப்பார்.அவரிடம் உள்ள நிலங்களை பிடிங்கி சம்பளம் அளிப்பதாக அறநிலையத்துறை கூறும். இதற்க்கு சில உள்ளூர் மனிதர்களும் ஜால்ரா போடுவார்கள்.சில மாதங்களில் அறநிலையத்துறை சரியாக சம்பளம் வழங்காமல் கோயில் குருக்களை அலைகழிக்கும்.
இதே காலகாட்டத்தில் கொள்ளை கூட்டத்தின், உள்ளூர் பினாமிகள் திராவிட திருட்டு சிந்தனைகள் கொண்டு ஊரில் ஒரு குடியாக உள்ள குருக்களை ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி பார்ப்பான், என்று ஏசி அவமானப்படுத்துவர்.
கோயில் குருக்கள், தனக்கு சம்பளம் வராமலும், அதே நேரத்தில் கிராமத்தில் பாதுகாப்பும் இல்லாத நிலையில் கிராமத்தை விட்டு இடம்பெயர்ந்துவிடுவார்.
குருக்கள் இல்லாத கோயில் பாழடையும் .கோயில் நிலங்களை கொள்ளை அடிப்பவர்களுக்கும், சிற்பங்களை திருடுபவர்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும்.இதுதான் கடந்த நாற்பது ஆண்டு தமிழக கோயில்களின் துக்கவரலாறு.
எனவே, ஒரு கோயில் சீர்குலையவேண்டுமா அழிக்கப்படவேண்டுமா,
முதலில் அக்கோயில் குருக்களுக்கு ஊதியம் தராமல், அவமானப்படுத்தி விட்டால் போதும், குருக்கள் கோயிலை விட்டு வெளியேற பூஜை நின்று விடும்.பூஜை நின்று விட்டால் கோயில் நிலங்களை ஊர்பெரியமனிதர்கள், அரசியல்வாதிகள், அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கூட்டாக சேர்ந்து கொள்ளை அடிக்கலாம்.பூஜை இல்லாத கோயிலில் மக்கள் வரப்போவதில்லை.கோயில் பாழடைந்துவிட கோயிலில் வேலைபாடுகளுடன் கூடிய பொருட்களை சிற்பம் முதல் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
பூஜை இல்லாத நிலையில் அதுவரை சுவாமிக்கு சாற்றி வந்த ஆபரணங்கள் என்ன என்ன என்பது ஒரு ஐந்து வருடங்களில் மறந்துவிடும். அறநிலையத்துறையும் ஆவணங்களை பராமரிப்பதில்லை.So. நகைகள் யார் யாரிடம் உள்ளதோ அதை அவர்கள் தங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளலாம்.ஆகவே கோயில் சொத்தை கொள்ளை அடிக்கவேண்டுமா, கோயிலை அழிக்க வேண்டுமா? முதலில் அக்கோயில் சார்ந்த குடிகளை, குருக்களை அவமானப்படுத்தி அல்லது மன உளைச்சல் தந்து வெளியே அனுப்பிவிட்டாலே பாதிவேலை முடிந்தது. இதைதான் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் திராவிட ஆட்சிகளும், அதன் எடுபிடி அறநிலையத்துறையும் செய்துவருகின்றது.
எத்தனை யுனஸ்கோ வந்தாலும், ஐநா அறிக்கை வந்தாலும், அறம் சார்ந்த பயத்தை இந்த திராவிட அரசுகள் கடந்த மூன்று தலைமுறை மக்களின் சிந்தனையில் கோலிக்குரியதாகவும், மூடநம்பிக்கையாகவும் வளர்த்துவைத்துள்ளனர்.
எனவே அரசின் கோயில் சார்ந்த பார்வையும், மக்களின் கோயில் சார்ந்த அறமற்ற மனநிலையும் மாறாதவரையில் தமிழ கோயில்களுக்கு விடிவுகாலம் இல்லை.
எங்கையோயிருக்கும் ஓரு வெள்ளையனுக்குதெரியும் சிறப்பு நம் மண்ணில் பிறந்த நமக்கு உறைக்கவில்லைஉறைக்கப்போவதுமில்லை

Sunday, 6 August 2017

சீா்கேடுபெருக யாா் காரணம்?

இன்றைய தமிழ் சமுதாய சீா்கேடுபெருக யாா் காரணம்?
 👺 இன்றைய தமிழ் சமுதாய சீா்கேடுபெருக யாா் காரணம்? 👺

                                              2).அடுத்தவர்கள் சொத்தை எப்படி அபகரிப்பது?
3).மாமியாரை எப்படி வீட்டை விட்டு வெளியேற்றுவது?
4).மருமகளை எப்படி மகனிடம் இருந்து பிரிப்பது?
5).பெற்றோருக்கு தெரியாமல் எப்படியெல்லாம் தவறு செய்வது?
6).எந்த தவறை எப்படி மறைப்பது?
7).அக்கம்பக்கத்தினர் உடன் எப்புடியல்லாம் சண்டையிடுவது?
8).மற்றவர்களை பற்றி எப்படியெல்லாம் புறம் பேசுவது?
9).கணவருக்கு எப்புடி அடங்காமல் நடப்பது?
10-எப்படி பழிக்குபழி வாங்கலாம்?
11).ஆபாசமாக பேசுவது எப்படி?
12), அடுத்தவன் மணைவியை எப்படி தள்ளிக்கொண்டு போவது ?
13-அடுத்தவன் மணைவியுடன் கள்ள காதல் ,விபச்சாரம்,எப்படி செய்வது?
14- ஏமாற்றுதல்,அபகரிப்புசெய்தல், ஆள் கடத்தல்,வன்முறை, வஞ்சகம், அநியாயம்,அக்கிரமம்,பொய்,
திருட்டுஎப்படி செய்வது ?
15-90% வன்முறை காட்சிகள்...*
16-ஆபாசம் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் (உள்ளாடை தான் மேலாடையாக மாறிவிட்டது.)
17-'வெட்றா அவள; குத்துடா அவள' பாட்டுக்கு 'விருப்பம்' போடுவது*
18-ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காமக்காதல்.
19-தனக்கு வந்தா இரத்தம் மற்றவா்களுக்கு வந்தா ‘தக்காளி சட்னி’ என்ற மனப்பாங்கு கொண்டவா்களை உருவாக்குகின்றது.
20-புலியை முறத்தால் அடித்த காலம் சென்று, வீரம் மறைந்து ‘கோழையாக’ மாறிக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்சமூகம் உருவாகிகொண்டிருப்பவா்கள்திருட்டு திராவிட தொலைக்காட்சிகள்.
21-- காலையில் இருந்து இரவு 11 மணிவரை இந்த சீரியலுக்கு அடிமையாக பலர் இருக்கிறார்கள்
குறிப்பாக "பெண்கள்" குடும்பத்தில் வரும் பிரச்சனைகளுக்கு98% காரணம் இந்த சீரியல்கள்தான்!
பொழுதுபோக்கு என்ற பெயரில் "எதை"வேண்டுமானாலும் பார்ப்பதற்கு நாம் தயாராகிவிட்டோம் என்பதுதான் உண்மை!
நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல செயல்களும்தான் ஒரு சிறந்த சமூகத்திற்கான அடையாளம்.
தீமைகளையும்,பாவங்களையும் ரசிப்புக்குரியவையாக நாம் பார்ப்பது அழிவுக்கே வழி வகுக்கும்.
சீரியல் என்பது தீமைகளின் "சிற்றேடு"
எனவே சீரியல் பார்ப்பதை விட்டும் நம்மையும் நமது பாதுகாத்துக்கொள்வோம் !!
திராவிட தொலைக்காட்சிகளை தடைசெய்வோம்.
உறங்காதகுடும்ப கண்மணிகள் எந்தப் பெரிய உலகப் பிரச்சனையாகட்டும். நள்ளிரவாகட்டும். நெருக்கடியான ஒரு நாளாகட்டும், வேலைக் களைப்பாகட்டும்.வீடுகலில் சமையல் இல்லை தங்களுக்கு பிடித்த உணவை உணவகங்களிள்பெற்றுக்கொண்டு
திராவிட தொலைக்காட்சியில் பாா்ப்பதை தடைசெய்வோம்.