Friday, 20 April 2018

திருச்சிற்றம்பலம்
                                              # திருமுறையில் அன்னதானப் பாடல்கள் ,
                                                        அன்னதானதானச் சிறப்பு #
சைவதமிழனின் சமூகப் பண்புகளின் வளா்ச்சியின் சிந்தனையால் விளைந்ததே அன்னதானம் உயரிய தானம். தானங்களில் சிறந்த தானம்.
சைவதமிழா்களின் வணக்கத்தின் ஒரு பகுதி. தடுக்க இலங்கையில் சட்டம் கிடையாது. பாதிரிகளின் கிரிமினல் வேலைகள்
மண்ணினில் பிறந்தார் பெறும்
பயன் மதிசூடும்
அண்ணலார்அடியார் தமை
அமுது செய்வித்தல்
கண்ணினால்அவர் நல்விழாப்
பொலிவுகண்டு ஆர்தல்
உண்மையாம் எனில் உலகர் முன்
வருக என வுரைப்பார்.
பொழிப்புரை: (திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் புராணம்)
`இம்மண்ணுலகத்தில் வினைக்கு ஈடாக வந்து பிறந்த உயிர்கள், பெறும் பிறவிப் பயனாகிய உறுதிப் பொருள்களாவன, பிறையை அணியும் பெருமானின் அடியவர் தமக்குத் திருவமுது செய்வித்தலும், கண்களால் அவ்வடியவர்களின் உள்ளத்து உயிர்க்கு உயிராய் நிற்கும் இறைவரின் திருவிழாக்களின் பெரும் பொலிவைக் கண்டு மகிழ்தலும் ஆய இவ்விரண்டுமே என்பது உண்மையானால், பூம்பாவையே! இவ்வுலகத்தார் முன் உடலும் உயிரும் பொருந்த வருவாயாக! எனச் சூள் செய்து எடுத்துச் சொல்பவராய்,
திருமூலர் திருமந்திரம்
ஆர்க்கும் இடுமின்! அவர் இவர் என்னன்மின்
பார்த்து இருந்து உண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின்
வேட்கை உடையீர்! விரைந்து ஒல்லை உண்ணன் மின்
காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறிமினே -
பொருள்:
எவரேயாயினும் அவர்க்குக் கொடுங்கள். அவர் உயர்தோர் இவர் தாழ்ந்தோர் என எண்ணாதீர்கள். வரும் விருந்தினரை எதிர்பார்த்து அவருடன் கூடி உண்ணுங்கள். பழம் பொருளைப் போற்றி காவாதீர்கள். இம்மை மறுமையில் வேட்கை உடையவரே. மிக விரைவாக உண்ண வேண்டாம். காக்கைகள் உண்ணும் போது மற்ற காகங்களை அழைத்து உண்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச்சிற்றம்பலம்
பொன்னம் பாலிக்கு மேலுமிப் பூ மிசை
என்னம் பாலிக்குமாறு கண்டின் புற
இன்னம் பாலிக்குமோ இப்பிறவியே.
தினமும் மதியம் சாப்பிடும்போது மேலே குறிப்பிட்டுள்ள திருநாவுக்கரசர் அருளிய தேவாரப் பாடலை மனமுருக ஒருமுறை கூறி விட்டு சாப்பிட்டால் வீட்டிலும், நாட்டிலும். எங்கும் உணவுப் பஞ்சம் வராது.
அன்னதானப் பாடல்கள் திருக்குறள்
1. ஈகை
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் (குறள் 225)
தவ வலிமை உடையாருக்கு தம் பசி பொறுத்தல் அவர் வலிமையும் தாங்க முடியாது பசியை ஈகையால் போக்குவாராக வலிமைக்கு அடுத்தபடிதான் தவத்திலும் தானம் சிறந்தது.
2-அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் பழி. (குறள் 226)
ஒருவன் பொருளை சேர்த்து வைக்குமிடம் ஏழையின் வயிறு. பெரும் பசியைபோக்குக. செல்வம் பெற்றான் தனக்குதவ வைக்கும் கருவூலம் பசி போக்கும் உணவேயாம்.
மணிமேகலை – சீத்தலை சாத்தனார்
தன்னுடைய மணிமேகலை காப்பியத்தில் பசிப்பிணியென்னும் பாவி அதை தீர்த்தவர் பெருமையைக் கூற என் நாவினால் முடியாது என்றும் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்றும் அன்னதானத்தின் சிறப்பை வலியுறுத்திள்ளார்.
வேதத்தில் அன்னதானம்--
ன்னநநிந்த்யாத் - தத்வ்ரதம்
அன்னம் பகுகுர்வீத! தத்விரதம்!
நகஞ்சன வஸதௌ ப்ரத்யால சக்ஷீதா! தத்வ்ரதம்!
தஸ்மாத் யயா கயாச விதயா பஹ்வண்ணம் ப்ராப்ணுயாத்!
ஆராத்யஸ்மா அன்ன மித்யா சக்ஷதே!
(தைத்ரீயோப நிஷத் - ப்ருகுவல்லி)
பொருள் :
அன்னத்தை துவேஷிக்கக் கூடாது. – அது விரதம்.
அன்னத்தை மிகுதியாக உண்டாக்க வேண்டும். – அது விரதம். அன்னத்தை வேண்டி வந்த எவரையும் தள்ளிவிடக் கூடாது. – ஆகையால் எவ்விதத்திலாவது மிகுதியாக அன்னத்தை தேடிக் கொள்ள வேண்டும். வருபவர்களுக்கு அன்னம் தயாராக இருக்கிறதென்று சொல்லுவர் பெரியோர்.
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாரத ரிஷிகளின் சமூக சிந்தனைதான். தைத்ரியோப நிஷத்தில் வரும் எக்காலத்திலும் பொருந்தும் சிந்தனை. பசியற்ற பாரதத்தைக் காண விழையும் சிந்தனை. வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும். இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் என்ற சிந்தனையால் விளைந்ததே அன்னதானம் உயரிய தானம். தானங்களில் சிறந்த தானம்
நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அருளிய விநாயகர் திருவிரட்டைமணி மாலை 11ம் திருமுறை
நம்பியாண்டார் நம்பிகள் திருநாரையூரில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ பொள்ளாப் பிள்ளையார் மீது அருளிச் செய்த திருப்பாடல்கள் பலவற்றுள் பின்வரும் இரண்டு பாடல்கள் சிந்திப்பதற்குரியன. இவற்றைப் பக்தியுடன் ஓதினால் நம் துன்பங்கள் நீங்கும். சுவர்க்க லோகானுபவமும் கிட்டும்.
அல்லல் களைந்தான்றன் அம்பொன் உலகத்தின்
எல்லை புகுவிப்பான் ஈண்டுழவர் - நெல்லல்களை
செங்கழநீர் கட்கும் திருநாரையூர்ச் சிவன்சேய்
கொங்கெழதார் ஐங்கரத்த கோ.
இதன் பொருள்:
உழவர்கள் நெல் வயல்களிலுள்ள செங்கழுநீர் மலர்களைக் களைந்து எறிவார்கள்ஃ அத்தகைய நீர்வளம் மிக்க வயல்கள் நிறைந்த திருநாரையூரில் உள்ள சிவபெருமானுடைய திருக்குமாரனாகிய ஐந்து கரத்தோடு கூடிய விநாயகப் பெருமான் தன்னை வழிபடுவர்களது துன்பங்களை நீக்கிப் பொன்னுலக வாழ்வையுந் தருவான்.
கோயிற் கொடிய நமன்மர் கூடாத வகை விடுவன்
காவிற்றிகழ் திருநாரைப் பதியிற் கரும் பனைக்கை
மேவற்கரிய இருமதத் தொற்றை மருப்பின் முக்கண்
ஏவிற் புருவத்திமைய வன்றான் பெற்ற யாணையையே!
இதன் பொருள்:
பரமேஸ்வரனின் திருமைந்தனான. இருமதம் பொழிந்து கொண்டிருக்கும் யானை முகத்தனையும். ஒற்றைத் தந்தத்தையும், கருநீலம் பொருந்திய துதிக்கையையும் உடைய இவன் திருநாரையூரில் எழுந்தருளியுள்ளான். இவனை வணங்கி, வழிபட்டால், கொடிய சூலமேந்திய யமனின் தூதுவர்கள் கையில் சிக்காமல் நாம் நல்வாழ்வு வாழ வகையுண்டு என்றவாறு விநாயகப் பெருமானை வழிபட்டால் வரும் பேறுகளைக் கூறிய நம்பியாண்டார் நம்பிகள் எதிர்முறை முகத்தால் இவரை வழிபடாவிட்டால் ஏற்படும் துன்பங்களையும் பின்வரும் பாட்டில் கூறியுள்ளார்;. எனவே நாம் நாளும் வழிபட வெண்டுமென்பது வற்புறுத்தப்படுகிறது.
அருளகம்
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி! 
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!
திருச்சிற்றம்பலம்

Wednesday, 18 April 2018

பைபில் கூறும் பாலியலும், பாலியல் பயங்கரவாதமும் ,கிறிஸ்தவகொட்டில்களின் பாலியல் வாழ்வும் ,பாலியல் பயங்கரவாதமும்

அரேபிய இறை வேதத்தில் இத்தனை ஆபாசங்களா ?
                                                               முகம் சுளிக்க வைக்கும் பைபிள்--

உங்கள் குடும்பத்துடன் நீங்கள் உங்கள் இறை வேதத்தின் கீழ் கண்டவசனங்களை படிக்க முடியுமா?
தந்தையும் மகள்களும் புணர்ந்த கொடூரம் :-
ன்பு லோத்து சோவாரிலே குடியிருக்கப் பயந்து சோவாரை விட்டுப்போய் அவனும் அவனோடு கூட அவனுடைய இரண்டு குமாரத்திகளும் மலையிலே வாசம் பண்ணினார்கள். அங்கே அவனும் அவனுடைய இரண்டு குமாரத்திகளும் ஒரு கெபியிலே இருந்தார்கள். அப்பொழுது மூத்தவள் இளையவளைப் பார்த்து நம்முடைய தகப்பன் முதிர்ந்த பவயதானால் பூமியெங்கும் ஒரு புருஷனுமில்லை. நம்முடைய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாக்கும் படிக்கு அவருக்கு மதுவைக் குடிக்கக் கொடுத்து அவரோடு சயனிப்போம் வா என்றாள். அப்படியே அன்று இரவிலே தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுவைக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். மூத்தவள் போய் தன் தகப்பனோட சயனித்தாள். அவள் சயனித்ததையும் எழுந்திருந்ததையும் அவன் உணராதிருந்தான். மறு நாளிலே மூத்தவள் இளையவளைப் பார்த்து நேற்று ராத்திரி நான் தகப்பனோடே சயனித்தேன். இன்று ராத்திரியும் மதுவைக் குடிக்கக் கொடுப்போம். நம்முடைய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாகும்படி நீ போய் அவரோட சயனி என்றாள். அப்படியே அன்று ராத்திரியிலும் தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுவைக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். அப்பொழுது இளையவள் எழுந்து அவனோடே சயனித்தாள். அவள் சயனித்ததையும் எழுந்திருந்ததையும் அவன் உணராதிருந்தான் இவ்விதாமய் லோத்தின் குமாரத்திகள் இருவரும் தங்கள் தகப்பனாலேயே கர்ப்பவதியானார்கள்.
(ஆதியாகமம் 19:31-37)
மாமனாரும் மருமகளும் :-
சேலா பெரியவனாகியும் தான் அவனுக்கு மனையாகக் கொடுக்கப்படவில்லை என்று அவள் கண்டபடியால், தன் கைப்பெண்மைக்குரிய வஸ்திரங்களைக் களைந்து போட்டு, முக்காடிட்டு தன்னை மூடிக் கொண்டு, திம்னாவுக்கப் போகிற வழியிலே ஏனாயீம் ஊருக்கு வெளியே சந்தியில் உட்கார்ந்தாள். யூதா அவளைக் கண்டு, அவள் தன் முகத்தை மூடியிருந்தபடியால், அவள் ஒரு வேசி என்று நினைத்து, அவள் வழியில் இருந்த இடமாய்த் திரும்பி, அவள் தன் மருமகள் என்று அறியாமல், நான் உன்னோடு சேர இடம் கொடு என்றான். அதற்கு அவள்: நீர்என்னோடு சேருகிறதற்கு எனக்கு என்ன தருவீர்என்றாள். அதற்கு அவன், நான் மந்தையிலிருந்து ஒரு வெள்ளாட்டுக் குட்டியை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்ல, அவள், நீர்அதை அனுப்பும் அளவும் ஒரு அடைமானம் கொடுப்பீரா என்றாள். அப்பொழுது அவன்: நான் உனக்கு அடைமானமாக என்ன கொடுக்க வேண்டுமென்று கேட்க, அவள்: உம் முத்திரை மோதிரமும் உமது தாழ்வடமும் உமது கைக்கோலும் கொடுக்க வேண்டும் என்றாள். அவன் அவைகளை அவளுக்குக் கொடுத்து அவளோடு சேர்ந்தான். அவள் அவனாலே கர்ப்பந்தரித்து, எழுந்து போய், தன் முக்காட்டைக் களைந்து தன் கைப்பெண்மைக்குரிய வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொண்டாள்.--
ஆதியாகமம் 38:14-19)
மைத்துனனும் மைத்துனியும் :-
அப்பொழுது யூதா ஓனானைப் பார்த்து, நீ உன் தமையன் மனைவியைச் சேர்ந்து, அவளை மைத்துனச் சுதந்திரமாய்ப் படைத்து, உன் தமயனுக்குச் சந்ததியை உண்டாக்கு என்றான். அந்தச் சந்ததி தன் சந்ததியாயிராதென்று ஓனான் அறிந்தபடியினாலே, அவன் தன் தமையனின் மனைவியைச் சேரும் போது தன் தமயனுக்குச் சந்ததி உண்டாகாதபடி தன் வித்தைத் தரையிலே விழ விட்டுக் கொடுத்தான். அவன் செய்தது கர்த்தரின் பார்வையில் தீயதாயிருந்ததினால் அவனையும் அவர்அழித்துப் போட்டார்.--
(ஆதியாகமம் 38:8-10)
கிழவனும் குமரியும் :-
தாவீது ராஜா வயது முதிர்ந்தவனான்; போர்வைகளினால் அவனை மூடினாலும் அவனுக்கு அனல் உண்டாகவில்லை. அப்பொழுது அவன் ஊழியர்அவனிடம் வந்து: கன்னிகையான ஒரு வாலிபப் பொண்ணை ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்குத் தேடுவது நலம்; அவள் ராஜா சமூகத்தில் நின்று ராஜாவுக்குப் பணிவிடை செய்து, ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு அனல் உண்டாகும்படி உமது மடியிலே படுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொன்னார்கள். அப்படியே அவர்கள் இஸ்ரவேலின் நாடெங்கும் அழகான ஒரு வாலிபப் பெண்ணைத் தேடி சூனேம் ஊராளாகிய அபிஷாகைக் கண்டு, அவளை ராஜாவினிடம் கொண்டு வந்தார்கள்--(முதலாம் ராஜாக்கள் 1:1-3)
இது போல் சகோதரனும் சகோதரியும் செய்த விபச்சாரம் என முழுக்க முழுக்க ஆபாச வசனங்கள் அடங்கிய பைபிளை இனியும் இறைவேதம் என ஏற்போர் ஏற்கட்டும் அவர்கள் உண்மையில் இறை நம்பிக்கையும் இறை அச்சமும் இருந்தால் உண்மையை தேடட்டும் ..
ஆதியாகமம் 19 Tamil Bible: Easy-to-Read Version (ERV-TA)
லோத்தின் பார்வையாளர்கள்
19 அன்று மாலையில் இரண்டு தேவ தூதர்கள் சோதோம் நகரத்திற்கு வந்தனர். நகர வாசலில் இருந்துகொண்டு லோத்து தேவதூதர்களைப் பார்த்தான். அவர்கள் நகரத்துக்குப் போகும் பயணிகள் என்று நினைத்தான். அவன் எழுந்து அவர்களிடம் சென்று தரையில் குனிந்து வணங்கினான். லோத்து அவர்களிடம், “ஐயா, எனது வீட்டிற்கு வாருங்கள். நான் உங்களுக்குச் சேவை செய்வேன். உங்கள் பாதங்களைக் கழுவிக்கொண்டு இரவில் அங்கே தங்கி, நாளை உங்கள் பயணத்தைத் தொடரலாம்” என்றான்.
அதற்கு தேவதூதர்கள், “இல்லை, நாங்கள் இரவில் வெட்டவெளியில் தங்குவோம்” என்றனர்.
3 ஆனால் லோத்து தொடர்ந்து தன் வீட்டிற்கு வருமாறு அவர்களை வற்புறுத்தினான். அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு அவனது வீட்டிற்குப் போனார்கள். அவர்களுக்காக அவன் ஆயத்தம் செய்த ரொட்டியை அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள்.
4 அன்று மாலை தூங்குவதற்கு முன்னால், லோத்தின் வீட்டிற்கு நகரின் பலபாகங்களில் இருந்தும் இளைஞர், முதியோர்கள் எனப் பலரும் கூடிவந்து வீட்டைச் சுற்றிலும் நின்றுகொண்டு அவனை அழைத்தனர். 5 அவர்கள், “இன்று இரவு உன் வீட்டிற்கு வந்த இருவரும் எங்கே? அவர்களை வெளியே அழைத்து வா, நாங்கள் அவர்களோடு பாலின உறவு கொள்ள வேண்டும்” என்றனர்.
6 லோத்து வெளியே வந்து வீட்டின் கதவை அடைத்துக்கொண்டான். 7 லோத்து அவர்களிடம், “நண்பர்களே வேண்டாம். உங்களைக் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தக் கெட்டச் செயல்களைச் செய்ய வேண்டாம்.
8 எனக்கு இரண்டு மகள்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இதுவரை எந்த ஆணையும் அறியாதவர்கள். நான் அவர்களை உங்களுக்குத் தருகிறேன். நீங்கள் அவர்களோடு என்ன வேண்டுமானாலும் செய்துகொள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த மனிதர்களை எதுவும் செய்து விடாதீர்கள். இவர்கள் என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். நான் அவர்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்” என்றான்.
பாலியல் (செக்ஸ்)சாமியாா் கா்த்தரும்,பாலியல் நூல் வைபிலும்.
பைபில் வாசகத்தின் படி கிறிஸ்தவ கொட்டில்களில் பாதிாிகளுடன் நம்மவா்கள்(ஆண்கள்,பெண்கள்) அம்மணமாய் திாிகின்றாா்கள்
பாலியல் காரணங்களுக்காகதான் ஆண்கள் , பெண்கள் அரேபிய மதம் என்ற போா்வையின் கீழ் தேடி அலைகின்றனா்.
"அருளகம்"